Top

PSYCHOLOGENASSOCIATIE

De PsychologenAssociatie is een samenwerkingsverband van masters in de klinische psychologie met een postgraduaat in de psychotherapie.

Wij hanteren een hoge deontologische standaard conform de Psychologencommissie. Elk van ons is dan ook bij deze geregistreerd als erkend psycholoog. Zo bent u zeker van de beste zorgen.

Er kunnen afspraken gemaakt worden in Mechelen en in Strombeek-Bever.

Mechelen

Van Benedenlaan 19 - 2800 Mechelen
Tel.: 0475/488 914
mechelen@psychologenassociatie.be

Strombeek-Bever

Verbeytstraat 63 b 6 - 1853 Strombeek-Bever
Tel.: 0496/205 291
strombeek@psychologenassociatie.be

Missie

De PsychologenAssociatie is een samenwerkingsverband van masters in de klinische psychologie (*) die daarenboven een postuniversitaire, langdurende en wetenschappelijk gevalideerde opleiding in de psychotherapie volbracht hebben. Alle medewerkers van de PsychologenAssociatie zijn erkend door de Psychologencommissie en gedragen zich conform de deontologische code.

Psychotherapie is de wetenschappelijke methode die het psychisch lijden van de cliënt opheft, vermindert en/of draaglijker maakt. Door middel van psychotherapie staan wij onze cliënten bij in hun persoonlijk exploratief proces. Het universeel werkzame aspect hierbij is de ontmoeting van de psychotherapeut met de cliënt in zijn volwaardig mens-zijn.

Naast de specifieke professionele technieken, hechten wij er belang aan dat:

•  de psychotherapeut een aantal persoonlijke kwaliteiten op ethisch vlak, m.b.t. respect voor de persoon, integriteit en verantwoordelijkheid bezit

•  de psychotherapeutische begeleiding in een globale, holistische, bio-psychosociale benadering van de gezondheidsproblematiek van de cliënt gebeurt

•  er naast wetenschappelijk bewezen technieken (“evidence based”) , ook rekening gehouden wordt met andere algemeen erkende criteria van de praktijk (“practice based”) of met de waardebeleving van de cliënt (“value based”).

(*) https://www.bfp-fbp.be/klinische-psychologie

Visie

Door hoge kwaliteitseisen te stellen aan zowel de opleiding als de individuele kenmerken van onze medewerkers, streven we naar de hoogst mogelijke graad van professionalisme en deskundigheid op het vlak van psychotherapie.

Binnen de structuur van de PsychologenAssociatie is er ruimte voor de individualiteit van elke psychotherapeut. Wij stimuleren iedere medewerker om zich als zelfstandig psychotherapeut te ontplooien en een vertrouwensvolle relatie aan te gaan met een eigen netwerk van verwijzers en cliënten.

De PsychologenAssociatie ijvert voor een optimale samenwerking met de verwijzers zonder daarbij de onafhankelijkheid en therapeutische vrijheid van de psychotherapeut te beperken. Wij moedigen daarom een verdere professionele erkenning van het beroep van de klinisch psycholoog en de psychotherapeut aan.

Met de PsychologenAssociatie willen we partner zijn in de gezondheidszorg en de beste psychologische hulp aanbieden. Het model van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft ons een duidelijke visie op integrale gezondheidszorg (*). De noden voor mentaal welzijn worden meer en meer bekend en dienen geïntegreerd te worden in de gezondheidzorg. Zo houden we de vinger aan de pols van de nieuwste ontwikkelingen.

Dit alles om de cliënten keuzes te laten maken die hun persoonlijk welzijn in het samenleven met anderen ten goede komen.

 

(*) http://www.who.int/about/mission/en/

Cliënteninformatie

Privacybeleid

Binnen het kader van de Europese privacy wetgeving  (GDPR) stellen wij alles in het werk om uw gegevens veilig te bewaren. Indien u zich online of telefonisch aanmeldt, krijgen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres; ook deze worden veilig bewaard. We gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden nooit aan commerciële derden doorgegeven.

De verzamelde informatie wanneer u ons belt, mailt of zich online aanmeldt, dient enkel en alleen voor intern gebruik van de klinisch psychologen die bij de PsychologenAssociatie werken. Enkel de collegae van de PsychologenAssociatie en de beheerder van de website* hebben dus toegang tot deze informatie. Uw informatie wordt gebruikt om u door te verwijzen naar een psycholoog van de PsychologenAssociatie en om statistieken anoniem bij te houden (aantal aanvragen, gestarte therapieën, soort therapie, ...).

Uw informatie wordt verwijderd door een e-mail te sturen naar info@psychologenassociatie.be met de vraag om uw gegevens te wissen.

Meer uitleg over ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u vinden in het document ‘Privacybeleid’ hieronder.

* Deze website wordt onderhouden door Cloudmen bvba; zie Algemene Voorwaarden Cloudmen art15

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures.

Spontane sollicitaties zijn steeds welkom!