Top

Relatietherapie

Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Het is een therapievorm die zich bezighoudt met problemen tussen partners in een relatie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners meestal samen in therapie komen.

 

Wanneer is relatietherapie aangewezen?

_MG_3522.jpg

Iedereen heeft in zijn of haar relatie te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij een gezonde relatie. Als de problemen ernstig zijn of lang duren dan kunnen zij de draagkracht van de partners te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of depressie, of problematisch gedrag zoals mishandeling of verslaving. Soms liggen de problemen voornamelijk in de relationele sfeer. Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Partnerrelatietherapie kan ook preventief werken. In een relatie worden immers veel bewuste maar ook onbewuste afspraken gemaakt. Partners moeten een manier vinden om met elkaar (en met de omgeving) om te gaan. Gaat ieder zijn eigen gang of pleeg je overleg? Hoe communiceer je? Hoe onderhandel je? Hoe los je iets op? Inzicht in deze processen voorkomt problemen in een relatie. Problemen kunnen zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost worden.

Hoe verloopt relatietherapie?

De therapeut zal doorgaans beide partners uitnodigen voor een eerste gesprek. De therapie zelf bestaat uit regelmatige gesprekken. Een zitting duurt meestal één uur.

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoekt de therapeut samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Tussen de zittingen door hebben de beide partners de gelegenheid om met de inzichten, opgedaan tijdens de therapie, oplossingen te zoeken voor hun problemen of nieuwe omgangsvormen met elkaar uit te proberen.

 

Wat kan men verwachten van relatietherapie?

Relatietherapie betekent dat je met twee aan het werk wordt gezet. Het is dus niet zo dat een relatietherapeut pasklare oplossingen aanbiedt. Tijdens de gesprekken worden de partners aangemoedigd om intens met elkaar bezig te zijn. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen tijdens de therapie. Zo kunnen seksuele problemen, jaloersheid, ontrouw, de opvoeding van de kinderen, de plaats die de schoonfamilie inneemt, … onderwerp zijn van de gesprekken. Onuitgesproken gevoelens zoals gekwetstheid, gemis, kwaadheid, verdriet, … kunnen in een veilige omgeving van de therapiekamer tussen partners uitgewisseld worden.

 

Welk doel heeft relatietherapie?

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat de mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en / of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met de andere. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties  krijgen de mensen handreikingen waardoor zij beter in staat zijn om zelf oplossingen te vinden.

 

Hoelang duurt relatietherapie?

De duur van een relatietherapie kan sterk verschillend zijn, afhankelijk van een mogelijk problematisch verleden, de aard van de problemen, hoe lang de problemen al aan de gang zijn, de inzet van de partners, de aanwezigheid van positieve steunpunten in het leven, de mate van verstandhouding tussen het paar en de therapeut. De duur kan daarom variëren van enkele gesprekken tot zelfs jaren. De therapeut zal samen met het paar overleggen wanneer het beste een einde wordt gesteld aan de therapie.