Top

MECHELEN

Hebt u het emotioneel moeilijk?  Maakt u zich momenteel zorgen over uw kinderen, uw relatie, uw gezin of uw werk?  Of stelt u zich vragen over uw mentale gezondheid?

shapeimage_6 (1).png

De PsychologenAssociatie is een groepspraktijk bestaande uit ervaren klinisch psychologen, erkend door de psychologencommissie en met verdere specialisatie in de psychotherapie.  Wij helpen volwassenen  met psychische, psychiatrische of relationele problemen, individueel, met partner of met het gezin,  voor enkele adviesgesprekken of een diepgaande psychotherapeutische behandeling. 

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van uw arts, telefonisch een afspraak maken bij één van de psychologen of u online aanmelden bovenaan deze pagina. Wij zorgen ervoor dat uw vrije momenten overeenkomen met deze die de psycholoog ter beschikking heeft. Het kan zijn dat u daardoor niet meteen een afspraak krijgt. Op deze manier garanderen wij continuïteit bij de psycholoog na uw eerste gesprek.

Mits toelating van de hulpvrager wordt er naar overleg met de doorverwijzer gestreefd. Er is tevens een samenwerkingsverband onder de vorm van intervisie met collegae-psychologen.

Wij waarborgen uiterste discretie over uw vragen. Aangezien wij als als erkende klinisch psychologen werken, zijn wij juridisch gebonden aan onze deontologische beroepscode. Wat er in het therapeutisch proces gezegd wordt, valt onder het strikte beroepsgeheim. 

 

Adres

Van Benedenlaan 19 - 2800 Mechelen
Tel.: 0475/488 914
mechelen@psychologenassociatie.be

 
 

Parkeren kan in de betaalparking “Hoogstraat” in de Hoogstraat.

INFORMATIEBROCHURE